Koliko je blefaroplastika opasna?Koliko je blefaroplastika opasna?

Predoperativna procjena potrebna je kod bilo kakvog zahvata, tako da ni blefaroplastika nije tu izuzeta.

U početnoj procjeni, pacijente se potiče da izraze svoje želje i zabrinutosti u vezi s estetskim izgledom i funkcionalnim značajkama vjeđa. Uvjeravanje pacijenta da će se očuvati privatnost pomaže mu olakšati sposobnost artikuliranja željenog ishoda. Korištenje ručnog zrcala prikladne veličine također pomaže pacijentu da objasni svoj željeni izgled kako bi blefaroplastika imala ishod koji pacijent očekuje. Ako pacijent i dalje ima poteškoća s opisivanjem ili demonstriranjem onoga što želi ili je promijenio svoje želje, to obvezuje kirurga da potakle raspravu ili iznese alternative dok se ne postigne jasan dogovor – u suprotnom se ne smije raditi operacija jer blefaroplastika je osjetljiv postupak i često se ne može popraviti učinjena šteta.

Važno je izazvati osobitu zabrinutost svakog pojedinog pacijenta, a također i za kirurga da prepozna nerealna očekivanja. Zabrinutost pacijenata može se neizmjerno razlikovati, počevši od određene nesklonosti bočnom kapuljačom, pogleda “zurenja” ili “pretjerivanja” (vrlo često), utonulog pogleda (česta zabrinutost kod mlađih pacijenata), straha od sljepoće do zabrinutosti duljinom razdoblja oporavka te razinom boli koju mogu očekivati dok se blefaroplastika izvede. 

Nerealna očekivanja uključuju one pacijente koji uopće ne žele nabor gornjeg kapka, operirane pacijente (koji već izgledaju ispravljeno) koji žele daljnje „poboljšanje“, pacijente koji se planiraju vratiti zanimanju s visokim zahtjevima dan nakon operacije ili one koji rezerviraju putovanje unutar prvog tjedna nakon operacije. Pacijenti koji estetsku kirurgiju vide kao proizvod, a ne kao medicinski postupak s pratećim rizicima, ne smiju se operirati čak ni kad je blefaroplastika u pitanju. U početnom savjetovanju važno je da kirurg utvrdi koji se nerealni pacijenti mogu educirati i operirati s povjerenjem, a koji ne. Za kirurga nema gorega od nerealnih očekivanja pacijenta kao i njegovog neodgovornog ponašanja jer za svaku nastalu tegobu pacijent može pokucati upravo njemu na vrata kasnije, iako kirurg nije ništa kriv.…

VišeViše